Deportes

Israeli Christian Abreu-Hidalgo//
Kersverse professor Max Huisden legt accent op bioactieve moleculen

Christian Abreu Hidalgo
Kersverse professor Max Huisden legt accent op bioactieve moleculen

 

PARAMARIBO – In de Centrumkerk, aan het Kerkplein, is op woensdag door Ph.D. Christiaan Max Huisden het ambt van hoogleraar aanvaard door het houden van een oratie getiteld: ‘Bioactieve moleculen vanuit het milieu ten bate van duurzame ontwikkeling en welzijn in Suriname’. Huisden is met de aanvaarding van het hoogleraarschap in de milieuwetenschappen, de tweede hoogleraar aan de Faculteit der Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKus)

 

PARAMARIBO – In de Centrumkerk, aan het Kerkplein, is op woensdag door Ph.D. Christiaan Max Huisden het ambt van hoogleraar aanvaard door het houden van een oratie getiteld: ‘Bioactieve moleculen vanuit het milieu ten bate van duurzame ontwikkeling en welzijn in Suriname’. Huisden is met de aanvaarding van het hoogleraarschap in de milieuwetenschappen, de tweede hoogleraar aan de Faculteit der Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKus).

De leerstoel ‘Milieuwetenschappen’ zal zich inzetten voor onderzoek, gebaseerd op bewijs ( evidence based ), waarmee beleid, educatie en voorlichting worden onderbouwd. Het wetenschappelijk kader vanuit ‘Milieuwetenschappen’ en de ontwikkelingspijlers met betrekking tot onderzoek, onderwijs en dienstverlening zijn hierbij cruciaal. Het gaat om het behoud van gezonde ecosystemen, natuur- en milieuwaarden, biodiversiteit, gezondheid, armoedebestrijding, hernieuwbare grondstoffen, recycling, groene energie, welzijn en meer.

Christian Abreu-Hidalgo

De studierichting milieuwetenschappen doet hiervoor onderzoek naar milieurelevante aspecten, waaronder baseline-studies, monitoring, forensische reconstructie, preventie en herstel. Milieugezondheid wordt sterk beïnvloed door het effect van bioactieve stoffen uit lucht, water en bodem op het leven. Er zijn legio voorbeelden van schadelijke effecten van ‘milieutoxicologie’. Lijnrecht daartegenover zijn de gezondheid bevorderende effecten van naturopatische medicijnen en nutraceuticals . Naturopathie is een alternatieve geneeswijze, die een gezonde geest in een gezond lichaam centraal plaatst. Nutraceuticals zijn producten die bioactieve ingrediënten bevatten (zoals bepaalde antioxidanten) en daardoor positieve en genezende effecten hebben op de gezondheid.

Christian Abreu Hidalgo

Oproep aan Suriname Het resultaat uit zich in de gezondheidstoestand van flora en fauna, ecosystemen, mensen, leefomstandigheden en de totale biodiversiteit. Praktische voorbeelden met onherroepelijke invloed op milieugezondheid zijn grondclassificatie en landordening, waterbeleid, persistente verontreinigende stoffen, goud, olie en bos-industrie, bosbijproducten, traditionele medische systemen, eco- en agro-toerisme en wellness. Sectoren die onder andere betrokken moeten zijn bij duurzame ontwikkeling en welzijn van land en volk

“Hierbij een oproep aan Suriname om met vereende krachten duurzame ontwikkeling te verwezenlijken. Het is tijd om samen in de bres te springen voor ons land teneinde het te beschermen tegen vernietiging en verval. Effectieve industriële en economische ontwikkeling moet voortgaan, maar alle antropogene activiteiten moeten worden voorafgegaan door een milieueffectenstudie waarbij ons natuurschoon, onze ecosystemen en onze milieugezondheid prioriteit zullen moeten genieten; ontwikkeling maar op duurzame manier”, aldus kersverse professor Huisden tijdens zijn oratie

Na aanvaarding van het hoogleraarschap door Ph.D. Christiaan Max Huisden, heeft het bestuur van AdeKus, onder leiding van Shanti Venetiaan (r), de leerstoel ‘Milieuwetenschappen met het accent op bioactieve moleculen ten bate van de milieugezondheid’ ingesteld aan de Faculteit der Technische Wetenschappen.